وبلاگ

Eye Care

پنج نکته محافظت چشم هنگام استفاده از تبلت، موبایل و رایانه

پنج نکته محافظت چشم هنگام استفاده از تبلت، موبایل و رایانه قانون ۲۰/۲۰/۲۰ رو رعایت کن یعنی هر ۲۰ دقیقه …

Anti-clots

داروهای ضد لخته را قبل و بعد از تزریق واکسن ادامه بدهیم یا خیر؟

داروهای ضد لخته را قبل و بعد از تزریق واکسن ادامه بدهیم یا خیر؟ ۱- اگر تجویز پزشک ندارید برای …