دکتر حسن شهریاری

دکتر حسن شهریاری

دکتر حسن شهریاری پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) و عضو تیم تخصصی هیواد می باشد.

از‌ سوابق شغلی اخیر ایشان میتوان به فعالیت در اورژانس بیمارستان بقیه الله و شهدای هفت تیر تهران و بخش های داخلی و عفونی و ICU کووید بیمارستان بقیه الله اشاره کرد.

ایشان در حال حاضر در اورژانس و درمانگاه بیمارستان صاحب الزمان بندرعباس و در‌مرکز تخصصی هیواد در حال ارایه خدمات درمانی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید