رضا خالق پور

رضا خالق پور (پرستار)

رضا خالق پور فارغ‌التحصیل کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم‌پزشکی جیرفت

از سوابق شغلی ایشان طی هفت سال اخیر می‌توان به فعالیت در دانشگاه، اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان‌‌های مختلف اشاره کرد.
این فعالیت‌ها عبارت‌اند از:
تدریس در خدمت دانش آموختگان کمک پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی فسا از شهرستان‌های استان فارس
فعالیت در بیمارستان ‌های ولی‌عصر فسا، بیمارستان امام خمینی جیرفت و بیمارستان خصوصی قائم جیرفت و فعالیت در مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ایشان هم‌اکنون مسئول پایگاه اورژانس شهری کهنوج هستند و بصورت عضو فعال در تیم تخصصی هیواد مشغول به فعالیت می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید