بیوفیدبک، اختلالات کف لگن

بیوفیدبک:

  • درمان اختلالات کف لگن
  • بی اختیاری ادراری
  • یبوست مزمن
  • رکتوسل و سیستوسل
  • واژینیسموس
  • سندرم روده تحریک پذیر
  • فلج عصب صورت