تشخیص و درمان غیرجراحی اختلالات اسکلتی عضلانی مفاصل و ستون فقرات

نمونه اختلالاتی که در حیطه فعالیت متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی قرار میگیرد:

  • اختلالات دیسک کمر و گردن
  • تنگی کانال نخاعی
  • دردهای زانو، لگن، آرنج، شانه و مچ
  • خار پاشنه
  • درد دنبالچه
  • بی حسی، گزگز، خواب رفتگی دست و پا
  • آرتروز مفاصل و پوکی استخوان
  • تشخیص و درمان غیرجراحی اختلالات اسکلتی عضلانی مفاصل و ستون فقرات