پرستاری در منزل

مرکز هیواد با همراهی مجرب ترین و با تجربه ترین پرستاران استان، امکان انجام خدمات پرستاری زیر را برای شما بیماران عزیز در منزل فراهم نموده است:

 • تزریقات
 • وصل سرم
 • سونداژ
 • سوند معده
 • تعویض پانسمان و کشیدن بخیه
 • پانسمان های نوین
 • پانسمان سوختگی
 • درمان زخم بستر و زخم پای دیابتی
 • بازکردن گچ
 • اکسیژن تراپی
 • فتوتراپی(زردی نوزاد)
 • نوار قلب
 • نمونه گیری آزمایشات