شعله بیژنی

شعله بیژنی

شعله بیژنی فارغ‌التحصیل کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم‌پزشکی جیرفت

از سوابق شغلی ایشان طی هفت سال اخیر می‌توان به فعالیت در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های مختلف اشاره کرد.

این فعالیت‌ها عبارت‌اند از:
تدریس در خدمت دانش‌آموختگان پرستاری و مامایی دانشکده استهبان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانش‌آموختگان کمک پرستاری بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا از شهرستان‌های استان فارس.
فعالیت در بیمارستان‌ فوق تخصصی ولی‌عصر فسا، بیمارستان شریعتی فسا، بیمارستان امام‌خمینی جیرفت، بیمارستان قائم جیرفت.

ایشان هم‌اکنون درحال انجام وظیفه در بیمارستان کودکان هرمزگان و عضو فعال تیم تخصصی هیواد می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید